Verejné osvetlenie

26. 10. 2005

          Verejné osvetlenie bolo do roku 2003 v správe mestskej organizácie. V roku 2003 outsoursovalo mesto Trenčín starostlivosť o tento majetok a z toho vyplývajúce služby spoločnosti Siemens. Zmluva sa týka prevádzky a údržby verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie, v ktorej sú špecifikované podmienky správy tohoto majetku do roku 2017.


          Predstavitelia mesta teda prvýkrát zmenili proces zabezpečovania takéhoto druhu služby, uplatnili svoje predstavy a podpísali vymáhateľnú zmluvu zabezpečovania týchto služieb, s definovanou kvalitou a cenou. Mesto takto ušetrí 2 – 2,5 mil. Sk ročne.


          V zmysle podpísanej zmluvy vypracovala spoločnosť Siemens podľa požiadaviek mesta projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia. Projekt rieši


–          rekonštrukciu verejného osvetlenia


–          dosvietenie prechodov pre chodcov


–          ilumináciu (slávnostné osvetlenie) vybraných objektov


–          vianočnú výzdobu.


          Rekonštrukcia verejného osvetlenia predpokladá kompletnú výmenu približne 2000 svetlených miest a 88 rozvádzačov a príslušnej kabeláže na doterajších svietidlách. Výmena  vychádza z analýzy technického stavu a veku svetelných objektov.


          Úplne nové osvetlenie bude na hrádzi Váhu od Sihote II. až po Opatovú,  na starej Opatovskej ceste a aj na začiatku Opatovej v smere od Trenčína. Ďalej boli na základe požiadaviek občanov vytipované križovatky ulíc Opatovská cesta – Hodžová ul.; Opatovská cesta – Žilinská ul.; Ul. Pred Poľom – Kubranská cesta; pravý breh Váhu od cestného mosta až po Hrádzovú ul.; št. cesta III. tr. č.  50722 (Hraničná ul.);  a osvetlenie ulíc K Mlyniskám, Východnej a  Nám. Prof. Hlaváča; osvetlenie vchodov na Ul. gen. Goliana, Strojárenskej ul.; Karpatskej ul. a Ul. Pádivého a osvetlenie chodníka k  podchodu z Ul. J. Zemana na Legionársku ul.


          Významným počinom bude aj pripravované osvietenie prechodov pre chodcov, kde je zlá viditeľnosť a dosvietenie prechodov pre chodcov  napr. na Bratislavskej, Staničnej, Piaristickej ul., na Ul. K Dolnej stanici a Legionárskej ul. pri nemocnici. V budúcom roku by sa malo zrealizovať spolu sedem prechodov pre chodcov. Výrazne osvetlené prechody budú bezpečnejšie pre vodičov i chodcov.           


          Na návrhoch iluminácie farského a piaristického kostola, židovskej synagógy, morového stĺpa, mestského úradu, kostolíka na Nám. sv. Anny, kláštorného komplexu Malá a Veľká Skalka, Trenčianskeho múzea a mestskej veže sa podieľajú poprední slovenskí odborníci v danej oblasti, pričom jedným z hlavných aspektov je aj čo najnižšia finančná náročnosť jednotlivých riešení, ale bez dopadu na kvalitu.


          Navrhujúc nový systém vianočného osvetlenia vychádzali pracovníci firmy Siemens z nasledovného poznania skutočnosti:  


•    hlavný dôraz osvetlenia len na centrálnom námestí


•    zdôraznenie duchovných objektov svetelnými trubicami


•    zdôraznenie zelene na centrálnom námestí


•    umiestnenie farebných drobných prvkov na dôležitých dopravných tokoch mesta


•    výzdoba mosta svetelnými trubicami


          Pri navrhovaní nového osvetlenia odborné zložky Mesta Trenčín kládli dôraz na:


•   jednoduchosť


•    minimálnu, resp. neutrálnu farebnosť


•    zdôraznenie Mierového námestia a najbližšieho centra ako svetelnej dominanty


•    vy ty po vanie prirodzeného centra v každej mestskej časti a jeho doplnenie bohatšou vianočnou výzdobou


•    vytypovanie hlavných dopravných koridorov, určenie doplnkových svetelných solitérov.


          Nové vianočné osvetlenie teda má podľa firmy Siemens za úlohu vyzdobiť mesto kultivovane, decentne, bez veľkej pompéznosti, v jednoduchej farebnosti. Jeho sila by mala spočívať v jase, ktorý v zimnom čase nahradí chýbajúce slnko.


          O návrhu rekonštrukcie verejného osvetlenia v Trenčíne budú poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva rokovať a hlasovať vo štvrtok 27. októbra 2005.+ Poprední slovenskí odborníci sa podieľali aj na návrhu iluminácie židovskej synagógy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!