V zberných dvoroch nie je možné odovzdať pokosenú trávu a lístie

25. 10. 2021

Od roku 2017 musí aj naše mesto, podľa zákona o odpadoch, pre každý rodinný dom zabezpečovať triedený zber bioodpadu. Túto povinnosť si môže plniť len prostredníctvom dvoch možností. Nimi sú buď kompostovacie zásobníky (kompostovanie) alebo zber do bionádob.

Našou snahou bolo vyhovieť všetkým, preto sme pristúpili k trochu komplikovanejšiemu systému a dali sme domácnostiam možnosť voľby.

Niektoré sa rozhodli pre čestné prehlásenie o tom, že všetok bioodpad, ktorý im vznikne, skompostujú. Tým si nenavýšia poplatok za komunálne odpady, pretože kompostovanie je predchádzaním vzniku odpadu. Zároveň predstavuje environmentálny prístup, odpad sa spracuje na mieste jeho vzniku, neprepravuje sa a mestu sa ním nevytvárajú žiadne náklady.

Tie domácnosti, ktoré kompostovať nevedia, nechcú alebo nemôžu, sa rozhodli pre službu odvozu bioodpadu prostredníctvom bionádoby. Náklady na túto službu sa im premietli do poplatku za komunálne odpady. K dispozícii boli (sú) dve veľkosti bionádoby (120 l alebo 240 l, resp. aj vrecia). Domácnosť si môže ale vybrať ľubovoľný počet bionádob, podľa množstva bioodpadu.  

Konáre áno, lístie nie

Žiaľ, pomerne veľké množstvo domácností, ktoré podpísalo čestné prehlásenia o kompostovaní, napokon vozili bioodpady do zberných dvorov. Táto služba ale nie je pre mesto bezplatná. Takýto odpad by musel byť premietnutý do poplatkov aj tým občanom, ktorí bioodpad neprodukujú alebo sa oň zodpovedne starajú. Mestské zastupiteľstvo preto na jar 2021 schválilo obmedzenie dovozu pokosenej trávy a lístia do zberných dvorov. Táto informácia je uvedená od 1. apríla tohto roka na vstupoch do zberných dvorov. Stále však zostáva možnosť odovzdať v zbernom dvore konáre z orezov alebo úpravy drevín, živých plotov.

Jednou z možností, ako sa zbaviť pokosenej trávy a lístia, je jarné a jesenné upratovanie. Počas nich sú v meste rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých je možné vyhodiť všetok bioodpad. Mesto ponúka aj možnosť zakúpenia si kompostovateľných vriec (120 l) určených na bioodpad. To zrejme vyhovuje najmä domácnostiam, ktoré nemajú celoročne toľko bioodpadu, aby naplnili viac bionádob. Kúpia si teda tieto vrecia a keď ich naplnia, vyložia ich na vývoz. Túto možnosť vedia využiť aj domácnosti, ktoré podpísali čestné prehlásenie o kompostovaní. Cena vreca je 2,31 € a v cene je zahrnutý odvoz a spracovanie v koncovom zariadení. Vrecia je možné si zakúpiť v Klientskom centre MsÚ Trenčín.

Zhrnutie na záver

Do zberných dvorov v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia je možné dovážať drevnú hmotu, konáre, orezy stromov, bioodpad z úprav krov a živých plotov.

Naopak, do zberných dvorov nie je možné dovážať biologické odpady v štádiu rozkladu, hnoj, uhynuté zvieratá alebo ich zvyšky, korene a koreňové baly a pokosenú trávu a lístie, ktoré je domácnosť povinná skompostovať.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!