V utorok 2. mája budú rokovať dve komisie a VMČ Juh

28. 4. 2023

Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve sa stretne v Sobášnej sieni MsÚ Trenčín 2. mája 2023 o 14.00 h. Členovia komisie budú hovoriť o navýšení dotácií o 20 %, budú sa venovať príprave oceňovania najúspešnejších športovcov za minulý rok a napríklad si vypočujú aj prezentáciu projektu mestskej florbalovej ligy.

V utorok 2. mája 2023 sa o 11.30 h v Sobášnej sieni MsÚ zíde aj Komisia kultúry a cestovného ruchu. V programe rokovania je Správa o činnosti Kreatívneho inštitútu Trenčín, Prerokovanie Návrhu na zápis do kroniky mesta Trenčín za rok 2022, prerokovanie zmeny rozpočtu v grantovom programe a o 13.00 h aj informatívna správa o realizácii projektu Kultúrno – kreatívneho centra Hviezda.

Zasadnutia komisií sú verejné.

Na stretnutia poslancov a verejnosti slúžia aj zasadnutia výborov mestský častí (VMČ). V utorok 2. mája 2023 sa v zborovni ZŠ, Východná uskutoční rokovanie Výboru mestskej časti Juh. Občania dostanú odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia VMČ a budú mať priestor na vyjadrenie nových podnetov.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!