V Trenčíne vzniká Námestie študentov

21. 3. 2018

V druhej polovici marca sa začali búracie práce tehlového plotu na rohu Gymnázia Ľ. Štúra. Tak odštartovala investičná akcia mesta, ktorej výsledkom bude malé námestie s novým posedením a zeleňou.


Autormi myšlienky a pôvodného návrhu sú architekti Július Bruna a Radovan Zelík. Návrh vznikol v rámci projektu Mestské zásahy Trenčín v roku 2013. Podľa hlavného architekta Martina Beďatša bol jednoznačne najlepší zo všetkých návrhov mestských zásahov.


Námestie študentov bude slúžiť najmä ľuďom čakajúcim na autobusový spoj a študentom gymnázia. Zámerom projektu je aj zvýšenie estetickej hodnoty územia medzi ulicami Rozmarínová a 1. mája. „Otvorí sa priehľad na kostol Notre Dame, vznikne primeraná oddychová plocha k jednej z najfrekventovanejších zastávok, s možnosťou na posedenie a zakúpenie si občerstvenia v existujúcom stánku. Celkovo sa tento, pomerne často využívaný priestor nadýchne. Na konci Ulice 1. mája býva umiestnená terasa priľahlého podniku. Túto terasu námestie opticky aj funkčne prepojí so zastávkami MHD,“ hovorí M. Beďatš. Pozitívom bude teda aj zlepšenie prepojenia mestských komunikácií.


Námestie študentov bude vydláždené, s doplnenou kvitnúcou i nekvitnúcou zeleňou a mobiliárom. Investičná akcia za takmer 28 600 eur by mala byť ukončená do polovice mája. Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!