V Trenčíne sa pripravuje výstavba druhého mosta cez Váh

19. 7. 2007

          Trenčianski poslanci dnes schválili kúpu pozemkov do správy mesta, ktoré budú za rovnakú cenu odpredané do správy Slovenskej správy ciest (SSC).


           Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne rokovalo o majetkových prevodoch súvisiacich s výstavbou druhého cestného mosta cez Váh. Išlo o pozemky v mestskej časti Trenčianske Biskupice a úlohou mesta je odkúpiť pozemky od vlastníkov a odpredať ich SSC ako investorovi výstavby mosta.
          Na budovanie prvej etapy juhovýchodného obchvatu mesta spočívajúcej vo výstavbe cestného mosta cez Váh doteraz Mesto Trenčín zabezpečilo vydanie územného rozhodnutia a majetkové vysporiadanie pozemkov pod stavbou. V súčasnosti sa k stavbe v rámci štátnej expertízy vyjadrujú znalci a termín je do konca júla. V auguste sa začne proces na vydanie stavebného povolenia, po jeho získaní môže Slovenská správa ciest vypísať výberové konanie na dodávateľa stavby.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!