V Trenčíne sa podarilo umiestniť do materských škôl všetkých žiadateľov

2. 11. 2009

Školská reforma priniesla od septembra aj zníženie maximálneho počtu detí v triedach materských škôl. Mnohým samosprávam, ktoré sú ich zriaďovateľom, však priniesla aj problémy so zabezpečením dostatočných kapacitných priestorov pre umiestnenie dieťaťa. Mesto Trenčín však neľahkú situáciu zvládlo.  Zriadením piatich nových tried sa podarilo vyhovieť všetkým rodičom, ktorí žiadali o umiestnenie svojho dieťaťa do materskej školy v Trenčíne.


Mesto Trenčín vytvorilo od septembra v Základnej škole na Východnej ulici tri alokované triedy Materskej školy Šafárikova, čí sa vytvorili nové miesta celkovo pre 60 detí. Okrem toho pribudla jedna trieda pre 20 škôlkarov v Materskej škole na Kubranskej a jedna trieda s rovnakým počtom žiakov aj v Materskej škole na Opatovskej ulici. „Po prijatí nového školského zákona hrozilo, že skoro 100 detí zostane neumiestnených. Podarilo sa nám však z vlastného rozpočtu vybudovať nové triedy, čím sme uspokojili všetkých záujemcov o miesto v materských školách,“ povedal primátor Branislav Celler, ktorý si bol tri alokované triedy v Základnej škole na Východnej ulici pozrieť v rámci pracovného výjazdu koncom októbra.


Podľa nového školského zákona môže byť v triede s deťmi od troch do štyroch rokov maximálne 20 žiakov, od štyroch do piatich rokov maximálne 21 žiakov a v triede s predškolákmi od piatich do šiestich rokov najviac 22 žiakov. V niektorých mestách sa však kvôli obmedzenému počtu žiakov v triedach nepodarilo umiestniť všetky deti. V Prešove, Nitre a Šali boli do materských škôl umiestnené všetky deti, ktoré spĺňali kritéria na prijatie. V Banskej Bystrici však nemohli prijať 58 detí, v Žiline 86 detí a v Trnave neprijali až 103 detí. Školy môžu na prechodný čas  požiadať Štátnu školskú inšpekciu o výnimku, ktorá im môže povoliť vyššie počty žiakov v triedach, ako dovoľuje zákon. Toto prechodné ustanovenia však trvá len do roku 2011. 


/md/ 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!