V Trenčíne sa ľudia zaujímajú o kvalitu svojej vody

13. 4. 2006

          V rámci pripomenutia si 100 rokov vodovodu v Trenčíne a Svetového dňa vody mali Trenčania možnosť dať si urobiť bezplatný rozbor dusičnanov v pitnej vode.  Vzorky pitnej vody zo svojej studne prinieslo 150 ľudí.  Výstupná analýza z chemického laboratória zhodnotila, že 92 % vzoriek pitnej vody zo studní spĺňalo limit pre dusičnany. Vo zvyšných 8 % bol limit prekročený.


            Pitná voda z verejného vodovodu v Trenčíne pochádza z podzemných zdrojov a spĺňa všetky limity stanovené pre fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické ukazovatele. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť (TVS) vodu v rozvodnej vodovodnej siete pravidelne monitorujú a ručia za jej kvalitu. „Voda v trenčianskom regióne je tvrdá, obsahuje veľa vápnika a horčíka. Veľa ľudí však nevie, že tvrdá voda je pre ľudské zdravie prospešná,“ uviedla vedúca Chemického laboratória TVS Jana Mikulová. „Tvrdosť vody spôsobujú rozpustené vápenaté a horečnaté soli. Voda ich obsahuje v prírodnej podobe a ich obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká,“ dodala J. Mikulová.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!