V stredu bude zasadať komisia sociálnych vecí

5. 6. 2023

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa zíde na svojom verejnom zasadnutí v stredu 7. júna 2023 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne. Začiatok rokovania o 14.00 hodine.
V programe komisie je naplánovaných 8 bodov. Medzi nimi napríklad aj správa o stave verejného poriadku v našom meste za rok 2022 i návrh novelizácie všeobecne-záväzného nariadenia o sociálnych službách a úhradách za ne. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!