V stredu bude rokovať mestské zastupiteľstvo

6. 4. 2021

V stredu 7. apríla 2021 sa o 9.30 hodine zídu poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí. Jeho priebeh môžete sledovať v priamom prenose online na www.trencin.sk. V programe rokovania je naplánovaných 15 bodov

Zastupiteľstvo bude hovoriť napríklad o Zmenách a doplnkoch č. 4 Územného plánu mesta, o revitalizácii verejného priestoru na Považskej ulici, o projekte modernizácie mestských cyklotrás a revitalizácii verejného priestoru Rozkvet, na ktoré chce mesto žiadať nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie. Podrobnosti o jednotlivých bodoch rokovania nájdete v materiáloch.

Pri vstupe do budovy Mestského úradu v Trenčíne bude kontrolované dodržiavanie uznesenia vlády SR č. 160 zo dňa 17.03.2021 v časti týkajúcej sa obmedzenia slobody pohybu a pobytu, podľa ktorého je k preukázaniu výnimky zo zákazu vychádzania potrebné k nahliadnutiu predložiť:
a) negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo
b) doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, alebo
c) doklad o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo
d) doklad o výnimke z testovania osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Zároveň všetkým prítomným na MsZ v Trenčíne bude umožnené absolvovať aj antigénový test v deň konania MsZ v Trenčíne (sobášna miestnosť MsÚ Trenčín – od 8:00 hod.).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!