V sobotu pokračuje jesenné upratovanie

28. 9. 2022

V najbližšiu sobotu 1. októbra 2022 budú pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) na odkladanie odpadu na týchto miestach:

 • Od 8.00 do 12.00 hod.
  • Bezručova (pri dele)
  • Partizánska (pri cintoríne)
  • Partizánska (okolo domu č. 73)
  • Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
  • Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
  • Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom13 a 15)
  • Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)
 • Od 13.00 do 17.00 hod
  • Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
  • 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
  • Beckovská (pri kotolni)
  • Lidická (oproti RD č. 7)
  • S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
  • Soblahovská (pri byt. dome 1113)
  • Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)

Jeden z pristavených kontajnerov slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu ako sú konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod. Druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané! Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Ďakujeme, že sa do organizovaného upratovania aktívne zapájate a prispievate tak k väčšej čistote nášho mesta.

Všetky termíny a umiestnenia VOK počas Jesenného upratovania 2022 nájdete v Harmonograme

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!