V sobotu pokračuje jarné upratovanie

8. 4. 2021

V sobotu 10. apríla 2021 pokračuje v našom meste organizované Jarné upratovanie 2021. Veľkoobjemové kontajnery budú podľa harmonogramu pristavené v mestskej časti Stred. Prosíme, využite túto možnosť a prispejte tak k väčšej čistote nášho mesta. Nezabúdajte však pri tom na zodpovedné dodržiavanie protiepidemických opatrení. Majte rúško a rukavice, dodržiavajte odstup od druhých ľudí. Nezdržiavajte sa v skupinách.

Veľkoobjemové kontajnery budú 10. 4. 2021 na týchto miestach:

Od 8.00 hod. do 12.00 hod

 • Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
 • 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
 • Beckovská (na rázcestí s Ul. 28. októbra)
 • Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1)
 • Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
 • Soblahovská (pri byt. dom 1104 – 1105)
 • Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)

Od 13.00 hod. do 17.00 hod

 • Bezručova (pri dele)
 • Partizánska (pri cintoríne)
 • Partizánska (okolo domu č. 73)
 • Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
 • Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
 • Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom13 a 15)

Odpad sa zbiera do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.

Ďakujeme, že dôkladne dodržiavate účel kontajnerov.

Vykladať odpad po odvezení kontajnera je prísne zakázané, hrozí pokuta do 1 500 €.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!