V sobotu pokračuje jarné upratovanie

4. 5. 2022

V sobotu 7. mája 2022 môžu pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) využiť na uloženie odpadu, ktorý vznikne pri upratovaní, obyvatelia mestskej časti Sever. Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov.

Od 8.00 do 12.00 hod. budú VOK pripravené na týchto miestach:

  • Pod čerešňami (pri RD č. 1)
  • Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
  • Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
  • Hodžova (bezbariérová bytovka –vedľa tel. búdky)
  • Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach)

Od 13.00 do 17.00 hod.:

  • M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
  • Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)
  • Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
  • Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
  • Holubyho nám. (oproti RD 1692)

Do jedného z pristavených kontajnerov sa odkladá výhradne biologicky rozložiteľný odpad (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý slúži na ukladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.

jarné upratko

Do VOK nepatrí elektroodpad, batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom.

Pneumatiky sa počas upratovania nezbierajú, je potrebné ich odovzdať v rámci siete distribútorov a pneuservisov, čo je bezplatné.

Upozorňujeme, že Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané. Rovnako je zakázané vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Ďakujeme, že vám záleží na čistote nášho mesta.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!