V septembri sa začína Jesenné upratovanie 2018

3. 9. 2018

Organizované upratovanie v meste Trenčín potrvá až do novembra. Počas ôsmich sobôt budú môcť obyvatelia využiť na odloženie odpadu kontajnery pristavené vždy v sobotu na miestach stanovených harmonogramom.

Pôjde o veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú na určenom stanovišti a v určenom čase vždy dva. Jeden na biologicky rozložiteľný odpad a druhý kontajner na iný odpad, okrem drobného stavebného odpadu.

Je dôležité, aby obyvatelia disciplinovane dodržiavali účel oboch kontajnerov.

Počas minuloročného jesenného upratovania bolo vyvezených 120 kontajnerov s objemným odpadom a 90 kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom. Celkovo sa vyzbieralo viac ako 300 ton odpadu.

Tohtoročné jesenné upratovanie sa začne na Juhu v sobotu 22. septembra 2018. Postupne budú veľkoobjemové kontajnery pristavené vo všetkých častiach mesta podľa Harmonogramu jesenného upratovania 2018.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!