V pondelok zasadá Cyklokomisia a v stredu VMČ Západ

21. 4. 2023

Členovia Cyklokomisie sa zídu na spoločnom rokovaní v pondelok 24. apríla 2023 o 16.00 h v sobášnej sieni MsÚ Trenčín.

Vyjadria sa k Návrhu Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2022, hovoriť budú o aktuálnom stave cykloprojektov v schvaľovacom procese a o pripravovaných cykloprojektoch financovaných Európskou úniou i z rozpočtu mesta. Členovia komisie predstavia aj svoje návrhy na nové projekty cyklodopravy do konca volebného obdobia. Zasadnutie komisie je verejné!

V stredu 26. apríla 2023 sa o 16.30 h v KD Zlatovce uskutoční aj zasadnutie Výboru mestskej časti Západ.

Obyvatelia Zámostia dostanú odpovede na ich požiadavky z minulého zasadnutia a budú môcť tlmočiť aj svoje nové podnety.

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!