V pondelok sa začne archeologický prieskum v átriu

31. 10. 2018

Upozorňujeme Trenčanov i návštevníkov mesta, že v pondelok 5.novembra 2018 sa začne v átriu pod Mestskou vežou archeologický prieskum. V tomto priestore treba počítať s významnejšími výkopovými prácami. Preto je, najmä z bezpečnostného hľadiska, vhodné sa tomuto miestu dočasne vyhnúť.

Prieskum uskutoční Archeologická agentúra, s.r.o. z Bratislavy, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Práce za vyše 33 tisíc eur by mali byť podľa zmluvy ukončené do konca tohto roka.

Archeologický prieskum musí predchádzať revitalizácii átria, na ktorý Trenčín získal takmer 733 tisíc eur z fondov Európskej únie. Z celkových oprávnených výdavkov vyše 771 500 eur mesto doplatí 5 % zo svojho rozpočtu.

Átrium dnes:

átrum pod vežou zmení tvár

Vizualizácia budúceho átria:

vizualizácia nového átria

pódium v átriu

vizuál budúceho átria

Projekt revitalizácie átria počíta s obnovením spevnených plôch, hracích prvkov, pódia a vytvorením nového zeleného priestoru. Pribudnú tu detské šmýkačky, náučno-zábavná vodná trasa, prekryté pódium a komunikačná infraštruktúra s verejným osvetlením. Pred pódiom budú mobilné stoličky, ďalej od pódia budú pevné lavice v tvare vlnoviek a v ďalšej časti upravená trávnatá plocha s odpočinkovým sedením. Vyššie, pri lesoparku, budú zábavno-náučné a herné prvky. Pribudne tu vŕtaná studňa so zásobníkom vody pre vodné náučné hračky.

Nový chodník bude posunutý zo stredu bližšie k stenám budov Farskej ulice, čím sa vytvorí väčší využiteľný priestor. Tento bezbariérový chodník povedie až po úroveň plánovanej nástupnej stanice výťahu na Brezinu. Stĺpy osvetlenia budú v sebe integrovať okrem LED osvetlenia aj ďalšie služby pre návštevníkov átria. Schodisko osvetlí LED pás v madle schodiska.

V strednej časti átria projekt počíta s fontánkou na pitie a aj s 2 osviežovačmi vzduchu v letných horúčavách. Autorom úspešného projektu je Ing. Arch. Peter Guga.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!