V pondelok bude rokovať Cyklokomisia, v stredu VMČ Západ

26. 5. 2023

Členovia Cyklokomisie sa zídu v pondelok 29. mája 2023 o 16.00 h v Sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín.

Prerokujú aktuálny stav schválených cykloprojektov i tých, ktoré sú v schvaľovacom procese alebo sa aktuálne pripravujú. Hovoriť budú aj o nových projektoch cyklodopravy do konca volebného obdobia.

V stredu 31. mája 2023 sa o 14.00 h stretne vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Trenčín Výbor mestskej časti Západ.

Poslanci prerokujú materiály z odborných útvarov MsÚ, ktoré sa týkajú predaja pozemkov za účelom ich scelenia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov alebo zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam občanov. Občania zo Západu dostanú odpovede na svoje otázky z ostatného rokovania VMČ a budú môcť tlmočiť svoje ďalšie požiadavky.

Zasadnutia komisií i výborov mestských častí sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!