V parku môžete vidieť gilotínu, gilotínu bez čepele

14. 8. 2020

Ide o prvé z umeleckých diel súčasných umelcov, ktoré do konca roka pribudnú v meste Trenčín vo verejnom priestore. Projekt pod názvom „Dočasné skulptúry“ zastrešuje občianske združenie HALA.

Projekt chce vzbudiť záujem verejnosti o súčasné umenie. „Zámerom je oboznámiť ľudí s rôznorodou škálou súčasného umeleckého sveta netradičným spôsobom. Je totižto verejne známe, že niektoré podoby dnešného umeleckého prejavu, predovšetkým nové médiá, sú z väčšej časti v očiach slovenskej spoločnosti stále neznámym pojmom. Ak aj o ne ľudia javia záujem, vo väčšine prípadov sa ide o negatívne názory,” hovorí Pavol Múdry z realizačného tímu. Projekt si tak podľa neho dáva za cieľ presviedčať ľudí o adekvátnosti existencie tohto typu umenia, ako bežnej súčasti našich životov.

Od augusta 2020 tak budú mať možnosť obyvatelia mesta Trenčín a jeho návštevníci v mesačnom časovom odstupe uvidieť niekoľko zaujímavých diel od známych, ale aj začínajúcich slovenských autorov.

Prvé dielo vytvorila čerstvá absolventka Fakulty umění na Ostravskej univerzite, Viktória Pochlopeňová. Rodáčka z Beluše sa vo svojej tvorbe zaoberá predovšetkým možnosťou pretvárať rôznorodé predmety do novej podoby. V Parku M. R. Štefánika prezentuje svoje dielo SKOK, ktoré vzniklo ako reakcia na zadanie ešte počas jej študentských čias.

Základný odkaz sochárskeho objektu s podobou historickej gilotíny vyrobenej z dreva v skutočnej veľkosti by mal vychádzať z jednoduchej slovnej hračky SK OK, teda Slovensko v poriadku. Autorka však tento význam obracia do negatívnej polohy a spodobňuje ho vo forme gilotíny bez čepele. Jej skutočný účel sa tak stráca.

Gilotína v jej podaní už nie je predmetom, ktorý vykonáva spravodlivosť, ale len objektom upozorňujúcim na potrebu kriticky myslieť aj nad našimi životmi.

Ďalšie informácie o autorovi a diele sa dočítate na odkaze www.docasky.net/001, ktorý je umiestnený aj v blízkosti samotného diela, ktoré zostane v Parku M. R. Štefánika pravdepodobne do konca roka.

Počas ďalších mesiacov sa k nemu pridajú aj ďalšie diela autorov Stana Masára, Žovinec Bros a Denisy Lehockej. „Umiestnené budú niekde v našom meste spolu s ich vlastnými odkazmi. Tak sa skúste pozorne dívať,“ hovorí P. Múdry.

Projekt z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu a mesto Trenčín.

Občianske združenie HALA bolo založené v decembri 2013 s víziou vytvorenia špecifického priestoru v rámci mesta Trenčín určeného na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia. V priebehu šiestich rokov bolo hlavným projektom združenia šesťdňové sympózium súčasného umenia Hala – situované do chátrajúcich industriálnych brown-field priestorov v meste. Od roku 2017 je program koncipovaný ako public art do verejného priestoru mesta Trenčín. Programovo sa sympózium zameriava na multižánrové inštalácie a performancie v snahe ukázať rozmanitosť súčasného umenia a jeho tvorcov s cieľom pokúsiť sa edukovať trenčiansku verejnosť prostredníctvom aktuálnych foriem umenia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!