V októbri začnú platiť nové zľavy v MHD

5. 10. 2010

Mesto Trenčín v spolupráci s dopravcom SAD Trenčín, a.s., pripravilo pre obyvateľov Trenčína ďalšie zľavy na cestovanie v MHD Trenčín. Od 13. októbra sa môžu linkami MHD  bezplatne prepravovať aj cestujúci s dieťaťom v kočíku a cestujúci na invalidnom vozíku.  Poskytnutie 100 % zľavy z cestovného má nasledujúce pravidlá:


1.  Bezplatná  preprava pre cestujúceho s dieťaťom v detskom kočíku:  • zľava bude poskytovaná cestujúcemu, ktorý bude sprevádzať dieťa vo veku do 3 rokov v detskom kočíku, a to len na základe čipovej karty, vydanej dopravcom na meno dieťaťa,

  • čipová karta bude vydaná bezplatne zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorého matka má trvalý pobyt v Trenčíne, na predpredajnom mieste dopravcu, pričom samotný cestujúci nemusí byť rodičom dieťaťa,

  • cestujúci bude povinný označiť si cestu na označovači, resp. zakúpiť si z čipovej karty evidenčný cestovný lístok,

  • dieťa v detskom kočíku smie sprevádzať len osoba staršia ako 15 rokov.

2.  Bezplatná preprava cestujúceho na invalidnom vozíku vrátane jeho sprievodcu:  • zľava bude poskytnutá obyvateľovi Trenčína na základe čipovej karty, ktorú dopravca cestujúcemu vydá bezplatne,

  • nárok na vydanie čipovej karty bude musieť byť preukazovaný, okrem iného, aj príslušným posudkom, že cestujúci je odkázaný na invalidný vozík,

  • zľava bude poskytnutá bez ohľadu na to, či cestujúci bude cestovať so sprievodcom alebo bez neho,

  • cestujúci bude povinný označiť si cestu na označovači, resp. zakúpiť si z čipovej karty evidenčný cestovný lístok.

 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!