V oblasti školstva mesto podporí 23 projektov

10. 7. 2020

Aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania podporí mesto Trenčín v tomto roku sumou 7330 eur.

Komisia školstva a mládeže ich navrhla rozdeliť medzi 23 projektov. Primátor mesta Richard Rybníček na základe tohto návrhu rozhodol o podpore nasledovne:

 • Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní – Zlatá tehlička, o. z. (334 €)
 • Vedomosti do hrsti – OZ Kolotoč (332 €)
 • Nordic walking pre deti – OZ rodičov pri MŠ, Šafárikova (334 €)
 • Meduškine záhony plné prekvapení – Združenie rodičov a priateľov MŠ, Medňanského (316 €)
 • Čitateľský twinning ZŠ, Na dolinách a ZŠ, Kubranská – projekt Združenia rodičov a priateľov školy pri ZŠ, Na dolinách (377 €)
 • Zdravé nohy, zdravá chôdza – OZ rodičov pri MŠ, Ul. 28. októbra (318 €)
 • Čo dokáže škôlkar Keramikárik – Združenia rodičov pri MŠ, J. Halašu (342 €)
 • Motivačné a vzdelávacie súťaže pre deti – Verejná knižnica M. Rešetku (346 €)
 • Učenie hrou – Združenie rodičov ZŠ, Dlhé Hony (312 €)
 • Kompenzačné pomôcky a odborná literatúra do učebne špecifických predmetov – ZRPŠ pri ZŠ, Na dolinách (334 €)
 • Modernizácia školských dielní ZRPŠ pri ZŠ, Na dolinách (268 €)
 • Učebňa špecifických vyučovacích predmetov – OZ Komenský (230 €)
 • Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením – Deťom, n. f. (324 €)
 • Ekozáhradka – revitalizácia školskej záhrady – ZRPŠ pri ZŠ, Na dolinách (363 €)
 • Pre zdravý chrbát a zdravé nohy športujeme a hop do prírody! – OZ Handrbolka (296 €)
 • Škola a galéria 2020 – Galéria M. A. Bazovského (305 €)
 • Zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením – OZ pri ZŠ, Kubranská ARCHA (307 €)
 • Dieťa v centre pozornosti už v MŠ – SLIMÁČIK – podpora včasnej diagnostiky ako nástroj primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ŠVVP (318 €)
 • Oblečme Vianoce do piesní – Rada rodičovského združenia pri ZŠ, Hodžova (312 €)
 • Tímovačky – Buďme spolu lepší tím TeCeMko-Trenčianske centrum mládeže o. z. (313 €)
 • Workshop Kŕmenie vtákov v zime a stavba kŕmidiel a búdok – Zaži Trenčín (325 €)
 • Deti, sme tu pre Vás! – Deťom, n. f. (340 €)
 • Súbor letných workshopov a aktivít – OZ Alegro (284 €)

Podrobné informácie o dotáciách v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania nájdete tu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!