V najbližší utorok bude rokovať komisia školstva a mládeže

10. 3. 2023

Komisia školstva a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne sa zíde na stretnutí v utorok 14. marca 2023 v Sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne o 14.30 hodine.

Plánovaný program zasadnutia má 5 bodov. Členovia komisie budú hovoriť napríklad aj o výške finančných prostriedkov na žiaka mestskej ZUŠ či dieťa mestskej materskej školy. V pláne je aj prerokovanie dotácií v oblasti školstva a mládeže.

Zasadnutia komisií sú verejné. V závislosti od aktuálnej situácie sa môžu konať online. Preto je dobré sledovať týždeň pred rokovaním webstránku mesta. Plánované termíny všetkých zasadnutí nájdete v kalendári na www.trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!