V mestských školách bude v septembri takmer 550 prvákov

20. 5. 2020

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021 sa v školách zriadených mestom Trenčín konal bez účasti detí v dňoch 20. – 22. apríla 2020.

Zo 619 šesťročných detí, ktoré prišli rodičia zapísať, by malo 545 nastúpiť v septembri do prvých tried.

O odklad povinnej školskej dochádzky požiadalo pre svoje dieťa 74 zákonných zástupcov. Rozhodne o tom odborné vyšetrenie Centra pedagogicko- -psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Viac ako stovku detí zapísali v ZŠ na Ulici L. Novomeského (107), v ZŠ na Hodžovej (106) a na Veľkomoravskej (103). Do prvej triedy pre mimoriadne nadané deti – projekt APROGEN v ZŠ, Kubranská pravdepodobne nastúpi 14 prváčikov. Predtým však musia absolvovať testovanie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!