V meste pribudli Zóny 30 – aktualizované

14. 10. 2021

Po tom, ako mesto zaviedlo Zóny 30 na niektorých uliciach v obytnej štvrti v dolnom meste, ale aj na uliciach Hviezdoslavova a Horný Šianec a nedávno na Sihoti I, pripravilo túto úpravu v ďalšom území dolného mesta a na Juhu.

Zníženie rýchlosti na maximálne 30 km/h sa od stredy 13. októbra 2021 dotklo územia medzi nemocnicou a centrom Trenčína. Ide o ulice K dolnej stanici, Jesenského, Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova, Kollárova, Súdna, Piaristická, Bernolákova, Horný Šianec, Jilemnického.

V Zóne 30 sú zachované hlavné a vedľajšie cesty, na križovatkách zostali značky upravujúce prednosť v jazde.

Zóny 30 pribudli aj takmer na celom sídlisku Juhu. V území takzvaného dolného Juhu ide o ulice Mateja Bela, Lavičková, Kyjevská a Južná. Horný Juh je od 13. októbra 2021 tiež v znamení zníženej rýchlosti na 30 km/h, a to na uliciach J. Halašu, Šmidkeho, Novomeského, Západná, Vansovej, Bazovského, Liptovská a Šafárikova.

Zámer mesta schválil dopravný inšpektorát.

Upravená maximálna rýchlosť na 30 km/h funguje desiatky rokov vo viacerých európskych mestách ako efektívny spôsob pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy tam, kde prevláda bývanie a kde nie sú žiadne tranzitné ťahy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!