V lete MHD až do Opatovskej doliny

23. 6. 2014

Od soboty 28. júna začne do Opatovskej doliny premávať dočasná linka MHD Trenčín. Autobus č. 121 bude cestujúcej verejnosti k dispozícii každý deň v týždni v rovnakom čase až do 1.septembra 2014.


Trasa linky č. 121 začne na zastávke gen. Svobodu – otoč a až na Sihoť povedie po trase linky č. 8. Následne bude nadjazdom pokračovať do Opatovskej doliny k zastávke Opatová – chata, pričom ale obslúži i zastávku pri Majáku.


V opačnom smere bude autobus zastavovať na zastávkach Opatová – chata, Potočná – ZŠ, Opatová – námestie, Opatovská – Horeblatie a Opatová – Maják. Od zastávky Opatovská – Sihoť IV. povedie trasa linky č. 121 po trase autobusu č. 8. Upozorňujeme, že zastávka Opatová – námestie bude len dočasná, a to počas výluky zastávky Opatovská – Niva.


Nakoľko medzi Juhom a Sihoťou pôjde autobus č. 121 po trase linky č. 8, niektoré spoje na linke č. 8 budú počas letných prázdnin zrušené.


Z dôvodu zabezpečenia prevádzky novej linky č. 121 bude pri rekreačnom stredisku upravené dopravné značenie tak, aby tam autobus mohol zastaviť, otočiť sa a počkať na začiatok ďalšieho spoja. To pre iné vozidlá znamená zákaz státia, resp. v niektorých úsekoch aj zákaz zastavenia. Mesto zabezpečí i opravu výtlkov na ceste do Opatovskej doliny, vyčistí krajnice a oreže stromy.


Zabezpečenie autobusovej dopravy do Opatovskej doliny súvisí s tým, že Opatovská nádrž bude pre Trenčanov jednou z najbližších možností letného kúpania sa.


 


Cestovný poriadok linky č.121 – linka bude premávať denne:

Tam / spoj č. 1 3 5 Späť / spoj č. 2 4 6
gen. Svobodu, otoč 9:30 13:30 16:30 Opatová, chata 10:35 14:35 17:35
gen. Svobodu, rázc. 9:32 13:32 16:32 Potočná, ZŠ 10:45 14:45 17:45
gen. Svobodu, Pod Juhom 9:33 13:33 16:33 Opatová, nám. 10:46 14:46 17:46
Soblahovská, pod cintorínom 9:35 13:35 16:35 Opatovská, Horeblatie 10:47 14:47 17:47
Soblahovská 49 9:36 13:36 16:36 Opatová, Maják 10:49 14:49 17:49
Soblahovská 25 9:37 13:37 16:37 Opatovská, Sihoť IV. 10:55 14:55 17:55
Soblahovská, rázc. 9:38 13:38 16:38 Opatovská, ihr. Pádivec 10:56 14:56 17:56
Legionárska 9:39 13:40 16:39 Opatovská, Radegast 10:57 14:57 17:57
Braneckého 9:40 13:42 16:40 Považská, kotolňa 10:58 14:58 17:58
Hasičská 9:42 13:44 16:42 Považská 10:59 14:59 17:59
M. Rázusa, obchodná akadémia 9:44 13:46 16:44 M. Rázusa, zim, štadión 11:00 15:01 18:00
M. Rázusa, zimný štadión 9:45 13:48 16:45 M. Rázusa, obch. akadémia 11:01 15:03 18:01
Hodžova, ZŠ 9:46 13:50 16:46 Hasičská 11:03 15:05 18:03
Hodžova, kotolňa 9:48 13:52 16:48 Rozmarínova, gymnázium 11:05 15:07 18:05
Opatovská, Radegast 9:49 13:53 16:49 Legionárska 11:07 15:09 18:07
Opatovská, ihrisko Pádivec 9:50 13:54 16:50 Soblahovská 25 11:09 15:11 18:09
Opatovská, Sihoť IV. 9:51 13:55 16:51 Soblahovská 49 11:10 15:13 18:10
Opatová, Maják 9:56 14:00 16:56 Soblahovská, pod cintorínom 11:11 15:15 18:11
Opatová, chata 10:06 14:10 17:06 gen. Svobodu, Pod Juhom 11:12 15:16 18:12
gen. Svobodu, rázc. 11:14 15:18 18:14
gen. Svobodu, otoč 11:16 15:20 18:16

 


Na linke č. 8 nebudú počas letných prázdnin premávať nasledujúce spoje(pozn. v tabuľke sú uvedené všetky spoje na linke č. 8, ktoré v čase letných prázdnin nepremávajú, tzn. aj spoje, ktoré nesúvisia so zavedením linky č. 121):
Spoj č.   bežne premáva       východzia zastávka     s odchodom
21   prac. dni   gen. Svobodu, otoč         9:30
31   prac. dni   gen. Svobodu, otoč       13:25
39   prac. dni   gen. Svobodu, otoč       14:25
49   prac. dni   gen. Svobodu, otoč       16:30
109   víkend, sviatok   gen. Svobodu, otoč         9:25
117   víkend, sviatok   gen. Svobodu, otoč       13:25
123   víkend, sviatok   gen. Svobodu, otoč       16:25
22   prac. dni   Opatovská, Sihoť IV.       11:00
32   prac. dni   Opatovská, Sihoť IV.       14:00
40   prac. dni   Opatovská, Sihoť IV.       15:00
52   prac. dni   Opatovská, Sihoť IV.       18:00
110   víkend, sviatok   Opatovská, Sihoť IV.       10:55
118   víkend, sviatok   Opatovská, Sihoť IV.       14:55
124   víkend, sviatok   Opatovská, Sihoť IV.       17:55

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!