Uzavretie priecestia na Vlárskej ulici je v pláne na leto

5. 2. 2014

V súvislosti s pokračovaním stavby modernizácie železničnej trate čakajú v roku 2014 mesto Trenčín ďalšie nevyhnutné obmedzenia a obchádzkové trasy, týkajúce sa prevažne časti Zámostie. Prinášame vám ich predbežný plán.


Podjazd na Vlárskej budú stavať rok


Začiatok budovania podjazdu popod železničnú trať na Vlárskej ulici je naplánovaný s príchodom letných prázdnin. Ako informoval zhotoviteľ stavby, práce na ňom budú trvať celý jeden rok. Pre automobilovú i pešiu dopravu to bude znamenať veľký zásah do jej organizácie.


Prvá etapa obchádzok potrvá do sprevádzkovania nového podjazdu na Brnianskej ulici medzi Zlatovcami a Záblatím, čo znamená takmer do konca roka 2014.


Znova otvoria Čierny mostek


K jeho obojsmernému sprejazdneniu pre osobné automobily by malo na Žabinského ulici dôjsť už v jarných mesiacoch. Pomôže tak v doprave smerujúcej na Zamarovce a Hrabovku. Zhotoviteľ tiež dočasne upraví komunikáciu tak, aby pri mosteku mali vodiči dostatočný rozhľad. Zároveň bude na križovatke s  Bratislavskou ulicou povolené aj zo Žabinskej ulice len pravé odbočenie. Vozidlá smerujúce do centra mesta tak odbočia vpravo na Bratislavu, na okružnej križovatke pri Lidli sa otočia a budú môcť pokračovať do centra. Čierny mostek by mal byť otvorený do konca tohto roka.Ako do Istebníka a Zamaroviec


Náhradná trasa bude značená cez úrovňové priecestie na Hlavnej ulici v Zlatovciach. Do Istebníka sa vozidlá dostanú cez ulicu Na kamenci, ktorá bude pri kultúrnom dome rozšírená. Ďalej pôjdu Majerskou ulicou až ku kultúrnemu domu v Istebníku.


Autobusy a nákladná doprava v smere na Hrabovku budú trasované po Medňanského ulici a v opačnom smere po Podjavorinskej. Aby nebolo úplne zamedzené parkovanie na týchto uliciach, budú jednosmerné.


V smere na Zamarovce budú môcť ísť autá po Istebníckej a Vlárskej ulici. V opačnom smere bude obchádzková trasa značená po Orechovskej ulici, ktorá bude len jednosmerná. Riešenie asi najviac problematického bodu v tejto obchádzkovej trase je v súčasnosti v rukách dopravného projektanta. Ide o križovatku ulíc Istebnícka, Orechovská, Majerskej a Medňanského.


Na mieste železničného priecestia sa môže vytvárať pri jeho uzavretí väčší rad áut. Ďalšie riešenia obchádzok budú smerované tak, aby vodiči zvyknutí ísť po Bratislavskej ulici  napríklad do Záblatia, priemyselného parku alebo na Nové Mesto nad Váhom, nešli po Bratislavskej ulici.Uvažujú o využití časti diaľnice


Pre osobné automobily je navrhovaná aj možnosť dočasného využitia diaľničného privádzača pri stredisku správy a údržby diaľnic. O tomto riešení rokoval primátor mesta s ministerstvom dopravy SR, diaľničnou spoločnosťou a políciou. Žiadna z týchto inštitúcií nevidí zásadný problém v sprístupnení privádzača pre osobné automobily.Smer z Trenčína na Bratislavu


Autá idúce na Bratislavu z centra mesta, budú mať vyznačenú obchádzku po Električnej ulici okolo Obchodnej zóny Belá na cestu I/50 v smere Drietoma. Pre vozidlá do výšky 3,8 metra, ktoré prejdú cestným mostom, bude obchádzková trasa vedená pod most cez Ulicu Ľudovíta Stárka. Potom ďalej po Brnianskej a Zlatovskej ulici.


Primátor rokuje s ministerstvom dopravy SR a Slovenskou správou ciest o tom, aby v čase týchto obchádzok bola už zrealizovaná nová prípojka Zlatovskej ulice na diaľničný privádzač. V súčasnosti je vo finálnej fáze príprava projektovej dokumentácie a všetko nasvedčuje tomu, že by sa pripojenie malo stihnúť. Jeho realizáciu bude spolufinancovať aj Mesto Trenčín. V tohtoročnom rozpočte mesta je na tento účel vyčlenených 400 tisíc eur.


Zmeny pre peších


Pre chodcov bude vybudované dočasné priecestie cez železnicu pri okružnej križovatke na Bratislavskej ulici (pri Lidli). Tiež budú môcť využívať starý železničný most, ku ktorému sa dostanú po hrádzi a v čase budovania mostovky nad hrádzou po upravenej Radlinského ulici. K úprave niektorých priechodov pre chodcov dôjde na Bratislavskej ulici.


S ohľadom na ďalšie stavby v meste


Niektoré dopravné riešenia budú zavedené ešte pred uzavretím priecestia na Vlárskej ulici. Ako však ukázali doterajšie pravidelné stretnutia vedenia mesta so zhotoviteľom stavby modernizácie železnice, zástupcami Slovenskej správy ciest či dopravnou políciou, musia byť vždy skoordinované s ostatnými stavbami v meste, najmä s rekonštrukciou kanalizácie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!