Už ste sa sčítali? Je to jednoduché a rýchle.

16. 2. 2021

Potrebujete počítač, tablet alebo mobil s pripojením na internet a približne 10 minút času. Sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára. Všetci, ktorí sa dokážu sčítať sami, majú čas do 31. marca 2021. Deti do 18 rokov sčítavajú rodičia. Na asistované sčítanie pre ľudí, ktorí to sami nedokážu a nemajú blízku osobu, ktorá by im so sčítaním pomohla, je čas predĺžený do 31. októbra.

Sčítanie obyvateľov sa na Slovensku uskutočňuje po 10 rokoch. Jeho rozsah a spôsob ustanovuje  zákon č.223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Sčítanie je po prvýkrát  plne elektronické, nepoužívajú sa teda papierové formuláre.

Elektronický sčítací formulár je dostupný na stránke www.scitanie.sk

Kliknete na „Sčítať sa“ , zvolíte si jazyk, v ktorom chcete čítať otázky, vypíšete rodné číslo a môžete odpovedať.  Ak vykonávate sčítanie cez počítač, do sčítania sa môžete prihlásiť aj občianskym preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom.  

Aby ste mali predstavu, ako to vyzerá, pozrite si vzor sčítacieho formulára 

Rozhodujúcim okamihom sčítania je 1. január 2021. To znamená, že všetky údaje sa vzťahujú k tomuto dátumu. Ak sa vám napríklad narodilo dieťa 5. januára 2021, do formulára ho uvádzať nebudete.

V prípade otázok týkajúcich sa vyplnenia formulára je možné využiť  informačnú linku Štatistického úradu SR  02/20 92 49 19.

Zúčastniť sa sčítania je zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky, či už tu má trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

Prečo je dôležité sa sčítať?

  • Sčítanie slúži ako podpora rozvoja na regionálnej i lokálnej úrovni.
  • Údaje môžu prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie na území obce alebo v jej okolí, slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí, pri riešení systému dopravy, budovaní záchytných parkovísk, parkovacích miest.
  • Prinášajú dôležité informácie pre budovanie siete rôznych služieb: vozidlá integrovanej záchrannej služby, obchody, lekárne, nemocnice, školy, úrady a pod.
  • Údaje majú vplyv na výšku podielových daní pre obec, sú podkladom pri čerpaní eurofondov, napr. na opravu ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových aktivít, cestovného ruchu atď.,
  • Pomáhajú pri plánovaní počtu miest v materských školách, v základných školách, plánovaní služieb pre seniorov.

Podrobné informácie ku sčítaniu obyvateľov nájdete na www.scitanie.sk aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube, všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Mesto Trenčín má informácie o sčítaní obyvateľov zverejnené na svojom webovom sídle.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!