Už budúci týždeň umelci opäť obsadia Skalku pri Trenčíne

13. 6. 2018

V dňoch 18. –  24. júna 2018  budú tvoriť svoje diela v areáli Veľkej a Malej Skalky v rámci 11. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2018.

Vo výtvarnej sekcii sa zíde celkom 13 umelcov, zo toho dvaja z Poľska a po jednom z Maďarska a Čiech. Literárnu sekciu vytvorí sedem píšucich umelcov, z toho jeden autor príde z Čiech.

Slávnostné otvorenie sympózia sa uskutoční v pondelok 18. 6. o 16.00 hodine v Diecéznej svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke spojené so sv. omšou

Hneď na druhý deň v utorok 19. júna o 9.30 hodine bude otvorený v Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja aj Kultúrno-historický seminár OKNO do histórie pozorovania hviezd.

Na seminár nadviaže pozorovanie nočnej oblohy o 21.00 hodine v Astronomickej pozorovateľni prof.

Alojza Cvacha, ktorá sa nachádza na budove Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Vstup do pozorovateľne je cez bočné schodisko na Ulici 1.mája.

Ďalším sprievodným podujatím sympózia bude stretnutie s literátmi v spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne na Hasičskej ulici 1. Pôjde o autorské čítanie poézie Rudolfa Dobiáša a účastníkov literárnej sekcie sympózia v stredu 20. júna  o 11.00 hodine.

Sympózium ukončí v sobotu 23. 6. o 17.00 hodine prvá prezentácia diel vytvorených na sympóziu a autorské čítanie účastníkov literárnej sekcie sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2018. Bude aj s kultúrnym programom opäť v Diecéznej svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke.

Slávnostná vernisáž s kultúrnym programom a  prezentáciou výtvarných a literárnych diel vytvorených na sympóziu za účasti autorov sa uskutoční už tradične v deň hlavnej púte na Skalku v sobotu 21. júla  o 15.00  hodine v areáli kláštora na Veľkej Skalke.

Výber diel z 11. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2018 bude už o pár dní po slávnostnej vernisáži inštalovaný vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde bude výstava do konca júla. V auguste sa diela presunú do trenčianskej Mestskej veže, kde si ich návštevníci budú môcť pozrieť do 20. augusta.

Cieľom Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA je prostredníctvom umenia propagovať starobylé pútnické miesto Skalku pri Trenčíne, uctiť si patróna Európy sv. Benedikta i jeho nasledovníkov – patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andreja-Svorada a Beňadika a poskytnúť jedinečný priestor areálu Malej a Veľkej Skalky, okolitej krajiny i samotného Trenčína pre individuálnu kreativitu sochárov, maliarov a spisovateľov, ktorí dostanú príležitosť na spoločné stretnutie a vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom umeleckej tvorby.

Hlavný organizátorom sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2018 je Mesto Trenčín. Spoluorganizátormi sú Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Farský úrad Skalka nad Váhom, Beňadik, n. f ., T-VIA o. z. Vstup na podujatia je voľný.

Skalka18 plagat

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!