Úpravy na kanalizačnom potrubí na Vodárenskej a Bezručovej ulici

1. 12. 2023

Od pondelka 4. decembra do piatka 15. decembra 2023 budú Trenčianske vodárne a kanalizácie robiť na uliciach Vodárenská a Bezručova stavebné úpravy na verejnej kanalizácii.

Pôjde o bezvýkopovú technológiu – vťahovaním samonosného lineru do kanalizácie cez kanalizačné šachty. Kanalizáciu zároveň zbavia nečistôt. Súčasťou tejto opravy je aj otvorenie prípojok pomocou robota s frézou. Existujúce šachty obnovia murárskou výspravkou.

Dočasné čiastočné obmedzenie pre vodičov

Ulice budú prejazdné, ale treba na nich počítať s pracovnou súpravou strojov. Vodiči ju budú musieť obchádzať sprava cez parkovacie miesta tak, ako ich navedie odsúhlasené dočasné dopravné značenie.

Rozsah stavebných úprav:

  • Vodárenská ulica – od križovatky s ulicou 17.novembra v dĺžke 95 m,
  • Bezručova ulica – od križovatky s Inoveckou po križovatku s Kalinčiakovou ulicou v dĺžke 260 m.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!