Upratovali brehy rieky

11. 6. 2021

Študenti Strednej odbornej školy dopravnej Trenčín a Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne sa spolu s mestom Trenčín zapojili do celosvetovej iniciatívy River Cleanup a v piatok 4. júna 2021 upratovali okolie Váhu v našom meste.

Svojou aktivitou sa pripojili k ďalším 150 národom od Nového Zélandu až po Havaj, ktoré od 3. do 8. júna zbierali odpadky pri riekach s heslom Zaži čisté rieky.

Zbieraním odpadkov na brehoch rieky, ktorá preteká mestom Trenčín, chceli aspoň malou kvapkou prispieť k ochrane nášho zdravia a životného prostredia. Ochranné rukavice a vrecia na odpad zabezpečilo mesto, ako aj odvoz vriec s vyzbieraným odpadom.

Aktivitu Zaži čisté rieky Slovensko 2021 organizovali Human Health Institute n.o. – Inštitút pre ľudské zdravie v spolupráci s River Cleanup pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. 6. 2021) a Svetového dňa oceánov (8. 6. 2021). Všetkým, ktorí sa do aktivity zapojili, ďakujeme!

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!