Upozorňujeme na zmeny vo vývoze odpadu z centra mesta

21. 1. 2022

Od 1. januára 2022 sa robí vývoz uličných nádob v centre mesta len štyrikrát týždenne, nie každý deň, ako to bolo doteraz. Zmena sa dotýka prevádzok aj obyvateľov tejto časti mesta.

Vzhľadom na pandemickú situáciu a zníženú mobilitu ľudí  nie je potrebné robiť vývozy odpadu z centra mesta každý deň, preto je frekvencia vývozu znížená zo 7 x týždenne na 4 x týždenne. Vývoz sa robí v pondelok, v stredu, piatok a v sobotu.

čierne vrecia na smeti v zime

Prevádzky, ktoré boli zvyknuté vykladať vrecia s odpadom každý deň, by mali po novom vykladať vrecia s odpadom k najbližšej uličnej nádobe len v tieto dni (pondelok, stredu, piatok, sobota) a to v čase od 8.00 do 9.00 hod. Potom zabezpečí ich odvoz zberová spoločnosť.

Pre občanov, žijúcich v centre mesta sa zmenil vývozný deň ich nádoby. Kedysi nádobu na komunálny odpad vykladali na vývoz vo štvrtok, aktuálne ju majú vykladať v stredu. Táto zmena platí od 49. týždňa minulého roku až do odvolania.

Domácnostiam, ktorých sa táto zmena týka, doručila koncom minulého roku zberová spoločnosť oznam o zmene vývozných dní.  Tel. kontakt v prípade otázok 0902 947 841.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!