Upozornenie pre bytové domy s vlastnou zeleňou

9. 10. 2018

Bytové domy, ktoré sú vlastníkmi zelene, sú povinné prostredníctvom svojho správcu, alebo zástupcu vlastníkov bytov prihlásiť sa buď k bionádobe alebo podpísať prehlásenie, že budú vzniknutý bioodpad zo svojej záhrady kompostovať.

Vyhadzovať bioodpad do nádoby na komunálny odpad je zakázané. Podľa zákona o odpadoch ide o priestupok, za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky 1 500 €.

Každý bytový dom s vlastnou záhradou alebo vlastným pozemkom, na ktorom sa nachádza zeleň, si preto musí zvoliť spôsob triedenia bioodpadu.

Táto povinnosť vznikla 1. januára 2018 v zmysle zákona o odpadoch a príslušných VZN platných na území nášho mesta. Zvoliť si jeden zo spôsobov mali bytové domy do konca januára 2018.

Je však stále dosť domov, ktoré na túto povinnosť nereagovali. Bionádoba bude pridelená bytovému domu, ktorého obyvatelia sú paušálne platiacimi poplatníkmi, v rámci paušálneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!