Upozornenie na obmedzenie chodcov i parkovania

26. 9. 2019

Vo štvrtok 26. septembra 2019 budú od 07:00 h až do ukončenia prác frézovať chodníky na Rastislavovej a Svätoplukovej ulici (v úseku od Ul. Ľ. Stárka po Zlatovskú ul.). Tieto práce súvisia s konečnou povrchovou úpravou po ukončení rekonštrukcie plynovodu, ktorú realizuje SPP-distribúcia a.s. Žiadame občanov dotknutej bytovej oblasti, aby neparkovali na krajnici komunikácie na spomínaných uliciach a aby rešpektovali dopravné značenie a pokyny zhotoviteľa stavby.

Zároveň upozorňujeme, že vo štvrtok 26. septembra 2019 bude SPP – distribúcia, a.s. v rámci konečnej povrchovej úpravy asfaltovať chodník na Bratislavskej ulici. Konkrétne v úseku od okružnej križovatky pri LIDLi po vjazd k Okresnému riaditeľstvu PZ SR v Trenčíne, Odbor kriminálnej polície. Žiadame chodcov, aby rešpektovali dopravné značenie a pokyny zhotoviteľa stavby.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!