Upozornenie na 24 hodinové cyklopreteky na Brezine

22. 9. 2021

Upozorňujeme návštevníkov lesoparku Brezina, že v piatok 24. septembra 2021 sa o 18.00 h začnú cyklistické preteky, ktoré potrvajú do soboty 25. septembra 2021 do 18.00 h.

Mesto súhlasilo s uskutočnením pretekov Vrchárska koruna Trenčianska 24 hodín Trenčín okrem iného aj za podmienky, že trasa bude riadne vyznačená a zabezpečená tak, aby nedochádzalo ku kolízii s inými návštevníkmi lesoparku. Každý zjazd z kopca musí byť organizačne zabezpečený dostatočným množstvom organizátorov, aby nemohlo prísť k stretu alebo havárii s cyklistami. Organizátori pretekov sú povinní po ukončení podujatia upratať tú časť lesoparku, kde sa podujatie uskutoční. Autá účastníkov, divákov a organizátorov môžu parkovať len na povolených parkoviskách a nie na lesných cestách a v zákazoch vjazdu.

„V prípade zlých poveternostných podmienok a prudkého vetra sa podujatie nesmie uskutočniť pre možný pád stromov a konárov, nakoľko je v lesoparku veľa zdravotne poškodených stromov,“ upozornil lesný hospodár z Mestského hospodárstva a správy lesov Ivan Jančička.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!