Umývame nádoby na komunálny odpad a bioodpad pri bytovkách

5. 6. 2023

Od 5. do 9. júna 2023 umýva zmluvný partner mesta na sídliskách nádoby na komunálny odpad a tiež nádoby na bioodpad. V prácach budú pokračovať aj v týždni od 26. do 30. júna 2023.

Bionádoby sa v teplejšom období roka, od mája do septembra, umývajú približne raz do mesiaca. Táto frekvencia závisí aj od finančných možností mesta.

Nádoby na komunálny odpad umývame v rámci zmluvy s našim zmluvným partnerom raz ročne.

Umývanie prebieha vo vnútri uzavretého vozidla s umývacou nadstavbou pomocou tlakovej vody a dezinfekčného prostriedku. Pred umytím je vždy nádoba vyprázdnená.

umývanie bionádoby

Znečistená voda z umývania a prípadné tuhé nečistoty sú odvádzané do zásobníka, ktorý je súčasťou vozidla. Odpad z čistenia nádob končí v čističke odpadových vôd a na skládke.

Na umytie jednej nádoby sa minie približne 20 až 40 litrov vody. Umývanie bionádob pri bytových domoch stojí mesto 3 981 eur.

Začiatkom mesiaca pracovníci spoločnosti umyjú všetky nádoby na komunálny odpad a koncom mesiaca všetky bionádoby pri bytových domoch. Začínajú na sídlisku Juh. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!