Ulica Niva v Opatovej po rekonštrukcii

10. 12. 2008


V týchto dňoch prebieha kolaudácia rekonštruovanej ulice Niva. „Táto časť Opatovej bola v dezolátnom stave, niekoľko rokov sme pracovali na tom, aby sa podarilo uskutočniť naraz kompletnú rekonštrukciu, vrátane chodníkov, poklopov, uličných vpustov, aby občania netrpeli postupnými úpravami a nemali rozbité okolie dlhý čas,“ vysvetľuje Jozef Mertan, predseda Komisie dopravy a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a zároveň poslanec za VMČ Sever. Po rekonštrukcii plynu a kanalizácie boli v nadväzujúcej investičnej akcii mesta vybúrané chodníky a chodníkové obrubníky spolu s poškodenými časťami vozovky, tie sa doplnili vrstvou štrkopiesku a podkladovým betónom hrúbky 150 mm. Súčasťou stavebných prác bola aj výšková úprava poklopov, posúvačov a uličných vpustov do novej nivelety vozovky. Nové chodníky sú zo zámkovej dlažby v celkovej rozlohe 2 200 m2. Priestor rekonštrukčných prác na komunikácii z asfaltobetónu hr. 50 mm je 4 188 m2. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť VOD-EKO a celková investícia dosiahla 18 miliónov korún.

 

/jm/

 

Zdroj: INFO Trenčín, foto: J. Čery

 

     

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!