Trúbenie vlakov znepríjemňuje ľuďom život

6. 9. 2018

Množstvo Trenčanov sa hnevá na rušňovodičov, ktorí trúbia v ktorúkoľvek dennú a často i nočnú hodinu, vrátane víkendov. Hluk z trúbenia vlakov je neznesiteľný najmä pre ľudí v blízkosti železničnej trate Trenčín – Opatová. Tento nepríjemný problém riešilo Mesto so Železnicami SR.

Po spoločnom stretnutí je zrejmé, že podnety na neúmerne časté trúbenie vlakov sa netýkajú výlučne Železníc SR, ale najmä spoločností, ktoré sú zamestnávateľmi rušňovodičov. Tými sú Železničná spoločnosť Slovensko, Cargo Slovakia a ďalší súkromní, osobní i nákladní dopravcovia – držitelia licencie na železničnú dopravu.

Dobrou správou je, že na základe podnetov Trenčanov, ktoré tlmočilo Mesto Železniciam SR, budú zlúčené dva „pískače“, ktoré sú dnes umiestnené v smere zo stanice do Trenčianskej Teplej a posunú ich smerom k stanici. Namiesto dvoch trúbení bude teda jedno, čo by malo priniesť aspoň čiastočnú úľavu občanom. K zlúčeniu „pískačov“ by malo podľa M. Fačkovca zo ŽSR dôjsť do približne troch mesiacov. Železnice SR musia podať žiadosť o výnimku z predpisu.

V týchto dňoch už Mesto oslovuje zamestnávateľov rušňovodičov s podnetmi občanov, ktoré potvrdzujú, že vlaky takmer pravidelne trúbia i mimo spomínaného času s tým, že žiada o stanovisko, resp. návrh riešenia problému v prospech obyvateľov dotknutej lokality Trenčína.

Železnice SR zodpovedajú za stav a bezpečnosť koľají a koľajiska, do čoho spadá aj osadzovanie návestí (tzv. „pískačov“), ktoré prikazujú trúbiť na označených miestach v čase od 6.00 do 18.00 h, teda v pracovnom čase zamestnancov ŽSR, ktorí sa tam môžu nachádzať. Podľa vyjadrenia Železníc SR vlak vchádza do oblúku, sú tam protihlukové steny a strojvodca nemá dostatočný prehľad o situácii na trati. „Ide najmä o bezpečie pochôdzkarov, ktorí majú na starosti kontrolu koľajníc, najmä v letných teplotách sa kontrola vykonávala denne. Bezpečnosť osôb v priestore koľajiska je pre nás priorita. Mimo spomínaného času majú strojvodcovia trúbiť vtedy, ak uvidia pohyb, poprípade niečo neštandardné v priestore koľají“ uviedol Martin Fačkovec z Odboru železničných tratí a stavieb Generálneho riaditeľstva ŽSR.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!