Triedením nápojových kartónov vyhrali pre školu 2 500 eur

28. 12. 2018

Základná škola na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne sa stala absolútnym víťazom v zbere použitých nápojových kartónov. Symbolický šek žiakom odovzdali 19. decembra 2018.

Použité nápojové kartóny sú zdrojom cenných surovín. Všetky vrstvy kartónu možno jednoduchými postupmi recyklovať, a tým im dať nový život. Preto sa OZV ENVI – PAK a Tetra Pak spoločne rozhodli podporiť ich zber. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci v základných školách v Nitre, Banskej Bystrici a v Trenčíne.

Počas októbra a novembra v domácnostiach odkladali čisté, prázdne a stlačené nápojové kartóny a od 12. do 16. novembra 2018 ich nosili do škôl, kde ich poverení zamestnanci pri preberaní od žiakov odvážili a zaevidovali ich hmotnosť v kilogramoch.

Školy v jednotlivých mestách súťažili o finančnú výhru 2 tisíc eur, pričom najlepšia zo všetkých zapojených škôl mohla získať ešte špeciálnu odmenu 500 eur.

Absolútne víťazstvo sa podarilo ZŠ, Veľkomoravská. Vyzbierala najviac zo všetkých škôl a zapojených miest (520 kg) a získala finančnú výhru 2 500 eur, určenú na potreby školy a žiakov. Peniaze chce škola využiť na kúpu lavičiek na školský dvor a stojanov na bicykle.

terapaky zs velkoomoravkadva

V našom meste sa zapojili tri školy. Najúspešnejšie triedy v nich boli 5. A v ZŠ, Veľkomoravská, 2. A v ZŠ, Východná a 8. B v ZŠ, Hodžova. 

tetrapaky zš veľkomoravská

Celkovo sa do súťaže zapojilo desať škôl. Spoločne vyzbierali nápojové kartóny s hmotnosťou 1 616,5 kg. Ako informovali organizátori súťaže na www.triedime.sk, všetky vyzbierané nápojové kartóny budú zrecyklované. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!