Tretí zberný dvor oficiálne otvorili

5. 2. 2018

Po tom, ako bol 9. januára 2018 pre verejnosť sprístupnený už tretí zberný dvor v Trenčíne, ho oficiálne otvorili v piatok 2. februára. Nachádza sa v mestskej časti Sever na ulici K zábraniu.

Náklady na vybudovanie zberného dvora znášala spoločnosť Marius Pedersen. Jeho prevádzku bude platiť mesto, ktoré pomohlo vytipovať vhodný pozemok tak, aby spĺňal všetky podmienky na zriadenie zberného dvora.

Celková investícia dosiahla 73 tisíc eur. Tento zberný dvor má rozlohu 660 metrov štvorcových a je vybavený ekoskladom na nebezpečné odpady, váhou na váženie drobného stavebného odpadu a veľkoobjemovými kontajnermi aj pre triedené zložky komunálneho odpadu. Zberné dvory patria do modernej koncepcie nakladania s komunálnym odpadom a verím, že aj Zberný dvor Sever prispeje k naplneniu myšlienky čistého mesta,“ povedal na otvorení zberného dvora generálny riaditeľ Marius Pedersen, a s., Oliver Šujan. Občania Trenčína tu môžu zdarma odovzdať triedené zložky komunálneho odpadu – papier, plast, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, biologicky rozložiteľný odpad. Môžu sem doviezť i drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad, jedlé oleje a tuky i elektroodpad z domácností. Z nebezpečných odpadov tu je možné odovzdať žiarivky, spotrebnú elektroniku a bielu techniku.

Otvorenie tretieho zberného dvora vníma primátor Richard Rybníček ako veľkú udalosť pre mesto a najmä pre obyvateľov Sihote, Opatovej, Kubrej, Kubrice, sídliska Pod Sokolicami a Pred poľom. „Z hľadiska veľkosti tejto mestskej časti a aj počtu obyvateľov, ktorí tu žijú, je to dôležitá služba, ktorú budú mať nablízku. Ďakujem spoločnosti Marius Pedersen za výbornú spoluprácu pri zlepšovaní podmienok pre občanov Trenčína v oblasti odpadového hospodárstva. Dnes má už každá mestská časť zabezpečenú lepšiu dostupnosť do zberného dvora a tak sa budeme viac venovať, už aj v tomto roku, budovaniu polopodzemných kontajnerov,“ uviedol R. Rybníček, ktorý zároveň vyjadril poďakovanie za podporu a pomoc pri vzniku nového zberného dvora aj zástupcom Okresného úradu (Odbor životného prostredia) i predstaviteľom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Primátor zároveň vyzdvihol pri procese zriaďovania zberného dvora odbornú prácu Zuzany Čachovej z Útvaru stavebného a životného prostredia MsÚ Trenčín, ktorá sa napríklad výrazným spôsobom spolupodieľala aj na pripomienkovaní zákona o odpadoch.

Prístup do zberného dvora, ktorý sa nachádza v oplotenom areáli pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens, je odbočkou priamo z mestskej komunikácie na Kubranskej ulici. Otvorený je od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 17.30 hodiny, pre odovzdanie drobného stavebného odpadu do 17.00 h. Telefonický kontakt: 0914 362 111, dispečing: 032/640 13 40.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!