Trenčín získal ocenenie za kvalitu

12. 11. 2009

Trenčianska samospráva získava jedno ocenenie za druhým. K úspechu v súťaži oficiálnych webových stránok Zlatý erb v pondelok 9. novembra pribudlo ocenenie v súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu.


Súťaž Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu vyhlasuje už desiaty rok Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Národná cena kvality je najvyššie ocenenie, ktoré môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov kvality. Je založená na aplikácii modelov kvality, ktoré sa používajú v súťaži Európska cena za kvalitu. Cena sa udeľuje v dvoch sektoroch – podnikateľskom a verejnom.


Mesto Trenčín, zastúpené primátorom Branislavom Cellerom, si na slávnostnom vyhlásení v Bratislave prevzalo ocenenie finalistu Národnej ceny v kategórii organizácie samosprávy.


„Účasť v tomto ročníku nám pomohla preveriť si správnosť nastavenia inovačných procesov riadenia našej samosprávy. Druhý rok účasti v súťaži nám umožnil identifikovať veľmi presne úspechy a zlepšenie organizácie v oblasti služieb, ktoré poskytujeme našim klientom. Je pre nás zadosťučinením, že aj v období finančnej krízy, ktorá neobchádza ani samosprávy, sa nám podarilo uspieť a získať ocenenie,“ povedal pri preberaní ocenenia trenčiansky primátor.


Národnú cenu za kvalitu tento rok získali v jednotlivých kategóriách verejného sektora aj ministerstvo financií a Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne. Ocenenie za zapojenie sa organizácie do súťaže získalo aj ministerstvo školstva.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!