Trenčín získa europeniaze na ďalšie tri cyklotrasy

7. 5. 2019

Takmer 640 tisíc eur poputuje do nášho mesta na vybudovanie troch cyklotrás v Zámostí. Potvrdilo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Nová cyklistická komunikácia na Ul. Ľ. Stárka smerom k priemyselnému parku bude merať 331 metrov. Vybudovaná bude popri ceste formou oddeleného obojstranného cyklistického chodníka. V dotknutom priestore pribudnú i bezbariérové priechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovaniach a kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie. Na túto cyklotrasu mesto získalo vyše 87 tisíc eur ako nenávratný finančný príspevok. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške takmer 92 tisíc eur.

Mesto uspelo aj so žiadosťou o podporu z eurofondov na novú cyklotrasu na Piešťanskej ulici v dĺžke 511 metrov. Cyklistický pruh a cyklokoridor bude oddelený od komunikácie a projekt počíta aj s bezbariérovým napojením miestnych komunikácií, kompletným zvislým a vodorovným dopravným značením i verejným osvetlením. Na realizáciu mesto dostane nenávratný finančný príspevok vyše 60 600 eur, pričom celkové oprávnené náklady projektu sú takmer 64 tisíc eur.

Do tretice bol Trenčín úspešný i s projektom na vybudovanie cyklotrasy na Zlatovskej ulici a prepojenie ulíc Zlatovská a Hlavná. Ide o vyše 2,3 km nových nemotorových komunikácií určených na cyklistickú premávku. Konkrétne na Zlatovskej ulici mesto vybuduje jednosmerný cyklochodník a jednosmerné cyklopruhy. Segregovaný obojsmerný cyklistický chodník, spoločná cestička pre cyklistov a chodcov a koridor pre cyklistov pribudne na prepojení ulíc Zlatovská – Hlavná. Počíta sa tu aj s bezbariérovým zastávkovým pruhom, bezbariérovými a osvetlenými priechodmi pre chodcov s vodiacou líniou pre zrakovo postihnutých. Kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie je samozrejmosťou. V dotknutej lokalite pribudne i obojstranný stojan na bicykle. Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú necelých 517 tisíc eur, pričom Trenčínu schválili nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 490 tisíc eur.

O všetkých troch žiadostiach mesta o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozhodlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Projekty budú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR. Zvyšných 5 % mesto zaplatí zo svojho rozpočtu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!