Trenčín získa ďalšie europeniaze na cyklistickú infraštruktúru

10. 7. 2020

Mesto uspelo s projektom, ktorý rieši pokračovanie budovania siete cyklotrás v území križovatky Bratislavská – Žabinská a Palackého. Celkové oprávnené výdavky sú takmer 160 tisíc eur. Trenčín získa nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 152 tisíc eur, zvyšok doplatí zo svojho rozpočtu.

Cyklotrasa na Palackého ulici prepojí sídlisko Juh s centrom a tiež so Zámostím cez železničný most ku križovatke Bratislavská – Žabinská, ktorá priamo nadväzuje na Zlatovskú ulicu s prepojením na Hlavnú. Na Palackého ulici bude 380 metrov dlhý jednosmerný cyklopruh – od chodníka oddelený mobiliárom v podobe 58 kvetináčov pre stromy, kry, trávy. Počíta sa tu aj so 7 lavičkami so stojanmi na bicykle.  

V križovatke Bratislavská – Žabinská sa vybuduje nasvietený  priechod pre chodcov a cyklistov, ďalej podfarbený priechod pre cyklistov cez cestu a  plne bezbariérový úsek cyklotrasy. Odtiaľ sa cyklisti bezpečne a plynulo dostanú na cyklotrasu Zlatovská.

O úspešnom projekte mesta Trenčín „Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ciest Bratislavská, Žabinská a Palackého“ informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Integrovaného regionálneho operačného programu.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu environmentálne priaznivejších druhov dopravy v meste, a to pokračovaním v budovaní celistvej siete cyklistickej infraštruktúry. V najbližšom čase začne mesto prípravu verejného obstarávania.

Trenčín má okrem tohto európskeho cykloprojektu aktuálne schválené i ďalšie projekty na vybudovanie vyše 7 km nových cyklistických komunikácií v mestskej časti Západ. Niektoré sú už vo výstavbe a niektoré v prípravnom procese na realizáciu. Výsledkom bude bezpečné prepojenie historického centra mesta s mestskou časťou na druhej strane Váhu a priemyselnou zónou.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!