Trenčín zatvoril dočasnú nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia

21. 3. 2006

         Noc z 20. na 21. marca bola posledná, ktorú mohli ľudia bez prístrešia využiť na prespanie v dočasnej nocľahárni, ktorú pre nich od 24. januára zabezpečovalo Mesto Trenčín v objekte bývalej Materskej školy Gagarinova na Osvienčimskej ul. O jej zatvorení rozhodlo včera vedenie mesta v súvislosti s neustále sa zlepšujúcim počasím aj v nočných hodinách.


          Prvýkrát bola nocľaháreň otvorená 24. januára. Za ten čas sa v nej zaevidovalo 116 nocľažníkov, z toho bolo 63 s posledným trvalým pobytom v Trenčíne. Priemerná nočná vyťaženosť v objekte s tridsiatimi lôžkami predstavovala 18 ľudí. Mesto Trenčín pre nich vyčlenilo zo svojho rozpočtu 100 tisíc korún. Samospráva sa stala aj osobitným príjemcom sociálnych dávok pre zatiaľ 12 týchto ľudí z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške takmer 20 tisíc korún. Všetky finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu energií, stravu, dezinfekciu a jednorazové príbory a taniere.


          Do realizácie projektu sa zapojilo aj 40 dobrovoľníkov z Katolíckej charity v Trenčíne. Pracovníci útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ spoluprácu s nimi hodnotia kladne, rovnako ako činnosť príslušníkov mestskej polície, ktorí v objekte zabezpečovali poriadok. Nie vždy to bolo jednoduché. „Po prvých týždňoch, ktoré prežili ľudia bez prístrešia vzorne, sa najmä v stabilných nocľažníkoch zvyšovala miera agresivity, vyvolaná alkoholom. Začali si medzi sebou vybavovať aj staré účty, či okrádať sa navzájom,“ hovorí Andrea Vojtechová z útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ. 


          Napriek všetkým problémom investícia mesta na zabezpečenie dočasného nocľahu pre ľudí bez prístrešia nebola zbytočná. „S týmito ľuďmi treba pracovať sústavne. Záchrana ľudského života pred  zamrznutím, návrat hoci len jedného z nich do normálneho života, sa nedá prepočítavať na peniaze. Bolo by výhodné, keby sa tejto činnosti ujal neštátny subjekt a mesto by na základe zmluvného vzťahu čiastočne kompenzovalo jeho náklady,“ vykresľuje predstavu práce s ľuďmi bez prístrešia Daniela Mikolášova z trenčianskeho MsÚ. Jeden projekt, projekt celoročnej práce s bezdomovcami a závislými, má pripravený Katolícka charita. Zatiaľ naráža na priestorové problémy, ale dobrovoľníci z charity veria, že v spolupráci s Mestom Trenčín ich vyriešia.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!