Trenčín za čias Márie Terézie je témou marcovej prechádzky

27. 2. 2018

V sobotu 3. marca 2018 pokračuje cyklus Prechádzky mestom so sprievodcom. Stretnutie bude o 16.00 h pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí.


Osvietenská panovníčka Mária Terézia sa premyslenými reformami usilovala o zlepšenie situácie monarchie, jej obyvateľstva, ako aj o celkový hospodársky a spoločenský rozvoj. Pri reformách jej asistovali odborne aj politicky zdatní radcovia. Zároveň sa okrem štátnych povinností venovala výchove svojich 16 detí.


Na ktorej budove v Trenčíne je uvedené meno Márie Terézie? V akom príbuzenskom vzťahu bol trenčiansky župan Ján Baptista Ilešházi a Mária Terézia? Prečo Mária Terézia súhlasila so zrušením jezuitov?


Odpovede na tieto otázky sa dozviete, ak prijmete pozvanie na marcovú prechádzku mestom Trenčín so sprievodcom.


Prechádzky mestom pre vás pripravuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín.


Vstupné: 1 € dospelí, 0,50 € deti od 6 rokov. Predaj v KIC.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!