Trenčín vyhlásil verejnú súťaž na bežnú a zimnú údržbu ciest

30. 5. 2006

          Mesto Trenčín vyhlásilo verejnú súťaž na bežnú a zimnú údržbu ciest. Celková zmluvná suma predstavuje bez DPH 40 až 47 miliónov korún. Výška sumy vychádza z platnej legislatívy, ktorá určuje, že pokiaľ sa súťaž robí na dobu neurčitú, musí zadávateľ uviesť predpokladaný objem prác na štyri roky.


          Mesto Trenčín chce uzavrieť zmluvu s dvanásťmesačnou výpovednou lehotou, ktorá by zahŕňala ručné čistenie, strojné čistenie, kropenie, čistenie uličných vpustí, postrek krajníc herbicídmi, kosenie krajníc, čistenie žľabov a rigolov.


          Mesto chcelo pôvodne tieto práce prideliť spoločne v súťaži na zabezpečenie správy a údržby mestských komunikácií. Viceprimátor Anton Boc však uviedol, že práce súvisiace s bežnou a zimnou údržbou sa podľa Zákona o verejnom obstarávaní nemohli spojiť so stavebnými prácami, a preto mesto vyhlásilo dve súťaže.


          Súťaž na správu a údržbu ciest v Trenčíne vyhrala bratislavská firma Strabag, ktorá sa bude o trenčianske cesty starať najbližších 20 rokov. Víťazná ponuka presahuje 40 miliónov korún ročne bez DPH. Z toho na stavebnú údržbu je vyčlenených okolo 15 miliónov korún. Do nej patrí oprava výtlkov, vodorovné značenie, zvislé dopravné značenie a všetky opravy, brániace bezpečnej zjazdnosti ciest a chodníkov. Na tzv. cyklickú údržbu, teda výmenu asfalto-betónových kobercov, je tento rok vyčlenených ďalších 25 miliónov. Mesto má v správe 115 kilometrov ciest.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!