Trenčín v pohybe – výsledky z prvého verejného stretnutia

13. 1. 2020

Prvé verejné stretnutie k pripravovanému Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) mesta Trenčín sa konalo 25. novembra 2019. V novom roku sa uskutočnia ešte tri. Cenné podnety občanov poslúžia ako jeden z podkladov pre tvorbu PUMM.

Zoznámiť sa s procesom spracovania plánu a diskutovať o súčasnej dopravnej situácii prišlo v novembri do Hviezdy viac ako 70 ľudí.

V prvej časti dvojhodinového programu zostavovatelia PUMM z brnianskeho Centra dopravního výzkumu, v. v. i., podrobne predstavili vznikajúci plán, fázy a harmonogram jeho spracovania.

V druhej časti stretnutia sa pri štyroch tematicky rozdelených okrúhlych stoloch diskutovalo o kladoch a záporoch súčasnej dopravy a verejného priestoru mesta.

Denisa Morongová z Centra dopravního výzkumu vybrala z každej témy niekoľko príspevkov, ktoré od účastníkov získali v záverečnom hlasovaní najviac preferenčných bodov:  

● V rámci automobilovej dopravy je pozitívne vnímaná existencia druhého mosta, prínosom z pohľadu obyvateľov je tiež to, že ťažké nákladné vozidlá spravidla nezachádzajú do centra mesta.

● Problém ľudia vidia v nedostatočnej priepustnosti na svetelných križovatkách a nastavení semaforov (napr. križovatka Gen. M. R. Štefánika – Hasičská a Nám. SNP – Palackého), chýba im prepojenie v nákupnej zóne medzi hypermarketom Tesco a OC Laugaricio zo zadnej strany.

● Vo verejnej doprave kladne hodnotili postupnú inštaláciu elektronických informačných tabúľ. Nevyhovujúca je však nadväznosť verejnej dopravy medzi vlakovými a autobusovými spojmi, nedostatočná je tiež početnosť a frekvencia spojov MHD.

● Zlepšiť by sa mala podľa názoru obyvateľov obslužnosť niektorých okrajových častí mesta (Záblatie, Orechové).

● V prípade pešej a cyklistickej dopravy vnímajú občania pozitívne revitalizáciu Mierového námestia a všeobecne zlepšujúcu sa situáciu v cyklodoprave.

● Plusové body získalo napríklad začlenenie Trenčína do Vážskej cyklotrasy i postupná realizácia cyklotrás na území mesta. Jednako ľudia vyjadrili nespokojnosť so súčasným stavom infraštruktúry pre peších a cyklistov a želali by si vhodnejšie prepojenie v najvyťaženejších smeroch. Uvítali by zabezpečené cyklostojany, napr. pri železničnej stanici a viac zdieľaných mestských bicyklov.

● Takzvaný bike sharing prišiel na reč aj v téme zdieľaná mobilita, kde sa potvrdila obľuba súčasného projektu Mestský bicykel. Účastníci ocenili parkovaciu politiku mesta, ktorá podľa nich prispela k vyššiemu počtu spolujázd v automobiloch napr. do zamestnania. Naopak, čo ľuďom chýba, je možnosť vziať si bicykel do autobusu MHD a systematické riešenie zdieľanej mobility.

Na druhé verejné stretnutie spojené s workshopom pozvú spracovatelia plánu už čoskoro.

Plán udržateľnej mestskej mobility je dokument, ktorý navrhne tvár dopravy vo vnútri mesta na niekoľko ďalších desaťročí. Na základe odborných analýz a v spolupráci s obyvateľmi mesta, expertmi a všetkými inštitúciami a organizáciami, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu dopravy v meste, bude vypracovaný Centrom dopravního výzkumu z Brna. Dokument bude zostavený do konca roka 2020.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!