Trenčín v pohybe – príďte diskutovať o doprave

7. 11. 2019

Prvé verejné stretnutie so spracovateľmi Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) sa uskutoční v pondelok 25. novembra 2019 od 17.30 vo Hviezde. Prijmite pozvanie a prispejte svojimi názormi a podnetmi k zlepšeniu dopravy a zvýšeniu kvality života v meste.

Cieľom strategického dokumentu PUMM je na základe dôkladnej analýzy dopravnej situácie a dopravného správania obyvateľov vytvoriť pre Trenčín na mieru šitú koncepciu mobility. Mala by zodpovedať nárokom na život v modernom meste 21. storočia.

Čo to znamená? Napríklad automobily majú veľa nesporných výhod a uľahčujú mnoho situácií, nie vždy je však jazda autom po meste tým najrýchlejším, najekonomickejším a najpohodlnejším riešením. Čas strávený v premávke by sa dal využiť aj príjemnejšie. Napriek tomu nám často nenapadne, že mnoho ciest po meste by sme zvládli rýchlejšie na bicykli, lacnom a bezemisnom dopravnom prostriedku. Alebo, že hľadanie parkovacieho miesta v centre nám môže zabrať rovnaký čas, ako keby sme išli pešo či využili MHD.

Plán udržateľnej mobility sa zameriava práve na vybalansovanie všetkých druhov dopravy tak, aby bolo pohodlné a pre všetkých bezpečné jazdiť na bicykli, užívať si cestu peši, na dlhšiu vzdialenosť využiť hromadnú dopravu, a ak je to nutné, ísť autom.

Podpora udržateľných foriem dopravy navyše vedie k čistejšiemu ovzdušiu, zníženiu hluku a skvalitneniu verejného priestoru. Tam, kde je upokojená doprava, darí sa lepšie aj drobným živnostníkom.

Mobilita je však komplexná téma a netýka sa len motorovej dopravy. Rieši množstvo ďalších vecí ako napr. bezbariérovosť alebo životné prostredie. Preto je podstatné pre dobrý plán udržateľnej mobility získať čo najviac názorov od obyvateľov. Ich osobné skúsenosti sú v celom procese rovnako dôležité ako znalosti zapojených odborníkov.

Na prvom zo stretnutí s verejnosťou chce spracovateľ plánu, brnianske Centrum dopravního výzkumu, získať pohľad na Trenčín a podnety k problematickým témam priamo od jeho obyvateľov.

Diskutovať budete môcť na štyri témy podľa toho, či vás zaujíma automobilová doprava, citylogistika a zdieľaná mobilita, nemotorová doprava a verejné priestory alebo verejná hromadná doprava. Príďte a zapojte sa so svojím názorom. Ďakujeme, že nie ste ľahostajní k prostrediu, v ktorom spolu žijeme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!