Trenčín v pohybe: Hlasujte ešte do pondelka.

6. 11. 2020

Do pondelka 9. novembra 2020 môžete na zapojsa.trencin.sk hlasovať za najprínosnejšie opatrenia na podporu udržateľnej mobility v Trenčíne. Ide o ďalšie zapojenie obyvateľov do príprav trenčianskeho Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM).

Rozdať môžete desať preferenčných hlasov. Všetkých návrhov opatrení je 85. Roztriedené sú do kategórií: automobilová doprava, chôdza a verejný priestor, cyklistická doprava, multimodalita, nákladná doprava, statická doprava, verejná doprava a územný rozvoj.

Popri hlasovaní sa zároveň môžete zapojiť aj do diskusie o tom, ktoré opatrenia je podľa vás vhodné, alebo naopak nevhodné zaviesť a kde.

Výsledky hlasovania ľudí sa premietnu do tvorby akčného plánu. Podľa spracovateľov PUMMu pôjde o dokument, ktorý jednotlivým opatreniam prizná dôležitosť a podľa nej bude potom určený aj časový rámec realizácie.

Pri opatreniach s najvyššou prioritou, realizovateľných v období od jedného do piatich rokov, bude vypracovaný podrobný plán, pre menej prioritné opatrenia všeobecnejší plán.

Do júnového hlasovania a prerokovania Analytickej časti PUMM sa zapojilo 280 ľudí. Brnianske Centrum dopravního výzkumu ako spracovateľ celého plánu verí, že sa ľudia aj do súčasnej aktivity zapoja v čo najväčšej miere.

Aby výsledný PUMM odrážal potreby čo najširšej skupiny obyvateľov Trenčína a bol dobre realizovateľný, sú vstupy ľudí veľmi dôležité. Za vaše aktívne zapojenie sa vopred ďakujeme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!