Trenčín v pohybe – budú sa pýtať, kam cestujete

2. 10. 2019

V októbri budú pokračovať v našom meste dopravné prieskumy. Ich výsledky sú dôležité pre vypracovanie strategického dokumentu, ktorým je Plán udržateľnej mestskej mobility (PUMM).

Projekt PUMM Trenčín rieši brnianske Centrum dopravního výzkumu v spolupráci s pracovníkmi mesta a tiež so zapojením obyvateľov. Zber anonymizovaných dát na jeseň finišuje.

Väčšina z nevyhnutných dopravných prieskumov sa na území Trenčína uskutočnila na jar.

V máji a júni vypĺňalo 910 náhodne vybraných domácností z Trenčína a priľahlých obcí cestovné denníky. Išlo o prieskum dopravného správania, ktorý poskytol cenné informácie o povahe každodenného cestovania ľudí.

V máji sa uskutočnili aj ďalšie merania. Nočný prieskum parkovania sčítal zaparkované automobily na celom území mesta. Smerový prieskum podchytil tranzitnú dopravu a identifikoval odkiaľ a kam sa najčastejšie premiestňujeme.

Do polovice júna trval mesačný dlhodobý prieskum automobilovej dopravy. V autobusoch MHD ste mohli na konci mája stretnúť aj pracovníkov, ktorí počítali cestujúcich.

Ďalšie prieskumy

V druhom októbrovom týždni nás čaká denné sčítanie statickej dopravy, teda parkujúcich vozidiel, vo vybraných lokalitách v širšom centre mesta. Za asistencie štátnej polície na hraniciach Trenčína, na železničnej stanici a na zastávkach prímestských autobusových liniek to bude ešte doplnkový dotazníkový prieskum. Opytovateľov bude napríklad zaujímať za akým účelom a kam cestujete.

Cieľom všetkých týchto dopravných prieskumov je nazbierať čo najviac vstupných dát o súčasnej dopravnej situácii. Poslúžia pre analytickú časť i pre tvorbu výhľadového dopravného modelu. Plán udržateľnej mestskej mobility Trenčín by mal byť hotový vo februári 2021. Za ochotu spolupracovať všetkým obyvateľom ďakujeme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!