Trenčín skončil rok 2006 „so ziskom“ 152 miliónov korún

19. 4. 2007

           Mesto Trenčín dosiahlo k 31.12.2006 kladný hospodársky výsledok vo výške 152 663 000 Sk.


          Celkové príjmy mesta dosiahli v roku 2006 výšku 1 328 080 000 Sk, výdavky Mesto Trenčín v minulom roku vykázalo v celkovej výške 1 175 417 000 Sk. Finančné prostriedky na investície dosiahli výšku 387 783 000 Sk.


          Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2006 plánoval so ziskom vo výške 80 mil. Sk, realita je teda ešte priaznivejšia. Mesto Trenčín použije zisk z minulého roku na financovanie investičných akcií v tomto roku.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!