Trenčín sfarbia ďalšie kvety

11. 4. 2024

Vďaka finančnej podpore Nadácie EPH sme začali s výsadbou cibuľovín. Trenčín tak bude kvitnúť novými ľaliami, tulipánmi, narcismi, krokusmi, scíliami, hortenziami a aj okrasným cesnakom a lúčnymi kvetmi. Z 33 tisíc kusov rastliniek na jar zasadíme 8 tisíc a na jeseň 25 tisíc.

Už o 2 mesiace by mala na zelenej ploche oproti mestskej polícii a na Rázusovej ulici kvitnúť a rozvoniavať letná lúka. Zmes ľalií a lúčnych kvetov budeme môcť obdivovať opakovane niekoľko rokov. Trvalkovo – hortenziový záhon pribudne do konca apríla tiež v priestore pred budovou mestskej polície, ale aj na Palackého ulici v centre mesta.

Na jeseň vysadí Mestské hospodárstvo a správa lesov na Ul. Kniežaťa Pribinu zmes zo špeciálnych odrôd tulipánov a  narcisov so životnosťou 4 roky. V jesennom období je pred reštauráciou Retro, tiež v centre Trenčína, v pláne výsadba špeciálnych odrôd tulipánov, narcisov a okrasného cesnaku. Táto zmes by mala mať životnosť 5 rokov. A napokon za Priorom najneskôr do konca novembra vysadíme ďalšie špeciálne odrody tulipánov, narcisov a skoro na jar kvitnúcich krokusov a scíl. Tie by mali skrášľovať daný priestor približne 5 rokov.

Náš projekt „Strojová výsadba cibuľovín a dodávka kvetov do verejnej zelene, výsadba zmiešaných záhonov v meste Trenčín“ podporila Nadácia EPH sumou 20 tisíc eur.

Trenčín patrí do ekologicky vyvážených miest s množstvom mestských parkov a sídliskovej zelene, ktoré vytvárajú príjemné prostredie pre život. Vzhľadom na klimatické zmeny je však nevyhnutné revitalizovať porastové štruktúry pre budúce generácie. Zámerom projektu je vytvoriť pestrofarebné záhony na výrazných miestach, blízko hlavných dopravných trás v meste a zatraktívniť tak tieto miesta nielen pre obyvateľov, ale aj pre vodičov, ktorí Trenčínom prechádzajú.

Ide o jedno zo zelených adaptačných opatrení. Táto výsadba prispeje k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy a k lepšiemu hospodáreniu s dažďovými vodami a zabráneniu vysúšania pôdy. Dôležitý bude aj dlhodobý estetický zážitok spojený s nižšími nákladmi na údržbu, ale aj zvýšenie biodiverzity prilákaním opeľovačov – hmyzu, či motýľov.  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!