Trenčín navštívi komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

8. 11. 2019

Deň s komisárkou sa uskutoční vo štvrtok 14. novembra 2019. V sobášnej sieni mestského úradu sa budú môcť občania so Zuzanou Stavrovskou porozprávať aj osobne v čase od 15.00 do 17.00 hodiny.

Ľudia so zdravotným postihnutím majú možnosť pri ochrane svojich práv obrátiť sa na špecializovaný úrad, zriadený zákonom v roku 2015. Úlohou tohto úradu je chrániť práva osôb so zdravotným postihnutím formou podpory a presadzovania práv, ktoré sú týmto osobám priznané medzinárodnými zmluvami a zároveň viažu Slovenskú republiku k ich plneniu.

Komisárka Zuzana Stavrovská na svojich pracovných cestách naprieč Slovenskom monitoruje dodržiavanie práv zdravotne postihnutých, konzultuje s nimi ich problémy, názory a podporuje ich záujem o verejné otázky.

Zároveň poskytuje poradenstvo alebo pomoc pri spísaní podnetu osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sa domnievajú, že boli poškodené konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!